lek. wet. Tomasz Rykaczewski

lek. wet. Tomasz Rykaczewski, współwłaściciel kliniki

Jestem toruńczykiem od urodzenia. Skończyłem w moim mieście szkołę podstawową i średnią. Następnie ukończyłem Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w 1985 roku. W tym roku związałem się najpierw z Lecznicą, a następnie z Kliniką Weterynaryjną w Toruniu przy ul. Kościuszki. Również na wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu zrealizowałem w 2001 roku studia specjalizacyjne z chirurgii. Interesuję się nie tylko chirurgią, ale także zagadnieniami internistycznymi, w tym kardiologią.

Mają pasją są nie tyko psy i koty, ale także konie, co zachęciło mnie abym w 2011 roku zdał egzamin specjalizacyjny z chorób koni.

Staram się być nie tylko lekarzem, ale czuję się także miłośnikiem przyrody w szerokim rozumieniu tego słowa. Mój zawód jest pasją mojego życia.

At the end of the speech or debate, you have to https://writemypaper4me.org/ place a call to action